Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

HONORATA

MATEńKO! PROSZę O ZDROWIE DLA MNIE I MOJEJ RODZINY ORAZ O DOBRE PRZEżYCIE PIELGRZYMKI NA JASNą GóRę, UFAM, żE Z TWOJą POMOCą PRZYNIESIE ONA WSPANIAłE OWOCE
HONORATA