Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: l10n_install. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /www/rozanystok_pl/includes/bootstrap.inc).

Rys historyczny Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku

Rys historyczny Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej

XVIw.– XVIIw. — Ród Tyszkiewiczów otrzymuje w swoje posiadanie majątek zwany Krzywym Stokiem. W XVII wieku właścicielami majątku są Szczęsny i Eufrozyna Tyszkiewiczowie.

1652 r. — Malarz w Grodnie, najprawdopodobniej Jan Szretter, maluje na prośbę rodziny Tyszkiewiczów obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku.

21.11.1658 r. — Początek cudów przed Obrazem Matki Boskiej w dworze Tyszkiewiczów w Krzywym Stoku

1661 r. — Obraz przeniesiono do specjalnie wybudowanego drewnianego kościoła.

11.05.1662 r. — Biskup wileński Jerzy Białłozor wyznacza komisję do zbadania faktów zaistniałych przed obrazem Matki Bożej w Krzywym Stoku.

21.11.1662 r. — Ksiądz Wojsznarowicz z polecenia biskupa wileńskiego w dzień Ofiarowania NMP dokonał uroczystego poświęcenia Obrazu Matki Boskiej.

1663 r. — Na prośbę rodziny Tyszkiewiczów przybywają z Sejn do Krzywego Stoku dominikanie jako opiekunowie Cudownego Obrazu. Kult Matki Bożej oraz łaski udzielane przez Nią powodują zmianę miejscowości z Krzywego Stoku na Różanystok.

1667r. — Ojciec Gabriel Jurkowski dominikanin wydaje książkę o obrazie różanostockim pt. "Glansowany i prześliczny miesiąc". Następuje dalsze rozszerzanie kultu Matki Bożej Różanostockiej poprzez misje, jakie prowadzili dominikanie na Litwie, Rusi i w Koronie

1759 r. — Rozpoczęcie budowy nowej świątyni.

1785 r. — BiskupTomasz Ignacy Zientkowicz sufragan wileński konsekruje nową świątynię.

1794 r.— Zakończenie budowy murowanego klasztoru.

Po utracie niepodległości Różanystok znalazł się w granicach zaboru pruskiego, a po traktacie w Tylży w 1807 roku, wchodzi w granice zaboru rosyjskiego.

1811 r. — Arcybiskup metropolita mohylewski Stanislaw Bohusz Siestrzencewicz tworzy w Różanymstoku parafię i powierza ją dominikanom.

1846 r. — Następuje kasata dominikanów ukazem cara Mikołaja I. Kościół i parafia w Różanymstoku zostaje przekazana duchowieństwu diecezjalnemu.

15.09.1866 r.  — Zamknięcie kościoła na rozkaz cara Aleksandra II. Wszystkie dobra kościelne zostały przekazane duchowieństwu prawosławnemu. Kościół zamieniono na cerkiew.

8.09.1901 r. — Car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne. Budują cerkiew zimową, która przez salezjanów została zamieniona na kaplicę dla młodzieży szkolnej, oraz klasztor i inne zabudowania.

14.08.1915 r.  — W związku ze zbliżającym sie frontem mniszki prawosławne uciekają z Różanegostoku w głąb Rosji, zabierając ze sobą słynący łaskami Obraz Matki Bożej. Klasztor zostaje zmieniony na koszary wojskowe, a kościół na magazyn.

13.11.1918 r. — Przekazanie kościoła przez komisję niemiecką duchowieństwu katolickiemu.

28.11.1918 r. — Biskup wileński Jerzy Matulewicz przywraca do życia parafię różanostocką, a jej proboszczem mianuje kapłana diecezjalnego, ks. Witolda Sarosieka, wikariusza z Dąbrowy.

10.11.1919 r. — Dzięki staraniom biskupa J. Matulewicza i proboszcza ks. Witolda Sarosieka do Różanegostoku przybywają salezjanie i podejmują działalność oświatowo–wychowawczą, otwierając różnego typu szkoły.

6.11.1922 r. — Do Różanegostoku na prośbę Salezjanów przybywają z Włoch Siostry Salezjanki. Pierwszą przełożoną była Czcigodna Służebnica Boża Laura Meozzi.

1923/1924 r.  — Na uroczystości odpustowe Zielonych Świąt przybywają: ks. Jan Chrzciciel Montini, późniejszy papież Paweł VI, oraz nuncjusz apostolski Mons. Lauri.

1925 r. — Poświęcenie nowych 32–głosowych organów zbudowanych przez firmę Biernackigo z Warszawy.

8.09.1929 r. — Wprowadzenie do kościoła nowego obrazu Matki Bożej namalowanego w Warszawie w firmie Włodzimierza Tura, a poświęconego w Rzymie przez papieża Piusa XI.

12.10.1929 r. — Przybywa do Różanegostoku kard. August Hlond, prymas Polski, salezjanin, który przewodniczy uroczystościom pierwszych obłóczyn sióstr salezjanek w Polsce.

1939 r. - 1945 r. — Wybuch wojny spowodował zahamowanie działalności ośrodka różanostockiego, część budynków uległa zniszczeniu. W lipcu 1944 roku koadiutor Konstanty Gil salezjanin udaremnia Niemcom wysadzenie kościoła w powietrze.

1945 r. — Gimnazjum ponownie rozpoczyna swoją działalność oświatowo–wychowawczą.

1949 r. — Powstaje Niższe Seminarium Duchowne dla archidiecezji w Białymstoku, diecezji łomżyńskiej i diecezji w Drohiczynie.

30.06.1954 r. — Zamknięcie szkoły i domu Salezjanów i Salezjanek przez władze państwowe. Odtąd działa tu zespół państwowych szkół rolniczych. Salezjanom pozostała tylko praca duszpasterska oraz opieka nad Sanktuarium.

1958/1959 r. — Sanktuarium różanostockie uroczyście obchodziło 300—lecie kultu Matki Bożej Różanostockiej.

8.09.1959 r. — Uroczystościom kończącym jubileusz przewodniczył metropolita poznański arcybiskup Antoni Baraniak, salezjanin. Poświęcił wówczas nową szatę na Obrazie Matki Bożej.

22.09.1978 r. — Trwają intensywne przygotowania do koronacji. Papież Jan Pawel I w Rzymie wydaje breve pozwalające na koronację łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Różanostockiej.

28.06.1981 r. — UROCZYSTOŚCI KORONACYJNE, którym przewodniczył Kardynał Franciszek Macharski z Krakowa, a współkoronatorami byli: ks. bp Edward Kisiel z Białegostoku, przy współudziale przedstawicieli Episkopatu Polski, licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych.

30.08.1987 r. — Nadanie kościołowi Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny tytułu Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana Pawła II.

06.12.2000 r. — Ponowne otwarcie salezjańskich dzieł wychowawczych w Różanymstoku.

11.01.2004 r. — W Pałacu Apostolskim w Watykanie przekazano dary papieskie dla wspólnoty salezjańskiej, kielich, puszkę i patenę.

1.05.2013 r. - W miejscu dawnego skarbca w bazylice utworzono kaplicę adoracji Najświetszego Sakramentu, którą poświęcił Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski

31.05.2013 r. - Nawiedzenie relikwii Świetego Jana Bosko w ramach przygotowania do Dwusetnej Rocznicy Jego Narodzin w 2015 roku. Jako pamiątkę nawiedzenia zawieszono na ołtarzu Księdza Bosko nowy obraz. Obraz poświęcił Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko.

2016 r. - Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Na pamiątkę Roku Jubileuszowego odnowiono w bazylice Kaplicę Bożego Miłosierdzia.

24.11.2018 r. - Obchody stulecia odzyskania kościoła w Różanymstoku.

10.11.2019 r. - Jubileusz Stulecia przybycia Salezjanów do Różanegostoku. Uroczystościom przewodniczył Arcybiskup Metropolita Bialostocki Tadeusz Wojda SAC.