Wspólnoty

 • Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

 • Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS

 • Liturgiczna Służba Ołtarza

 • Schola dziecięco-młodzieżowa

 • Chór i Orkiestra

 • Wspólnota "Wiara i Światło"

 • Wspólnota Emmanuel

 • Wspólnota Wieczorów Uwielbienia

 • Harcerze

 • Parafialny Wolontariat Światowych Dni Młodzieży

 • Koła Żywego Różańca

 • Koło Przyjaciół Radia Maryja

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka