Inne zabytki

  • Budynek internatu

  • Klasztor murowany w 1759-94 r.

  • Ogrodzenie z kapliczkami przy kościele, kamienne z II połowy XVIII w., dobudowa kapliczek w latach 20 XX w.

  • Plebania murowana po 1921 r. - obecnie dom Sióstr Salezjanek

  • Dom służby klasztornej murowany w XX w.

  • Szpital klasztorny, murowany, początek XX w., zniszczony po 1914 r., odbudowany w latach 1921-1922.

  • Willa tzw. "zielona dacza" , drewniana, początek XX w.

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka