Fotogalerie

Wizerunki Matki Bożej Różanostockiej

Jak zmieniał się wizerunek Różanostockiej Wspomożycielki na przestrzeni dziejów.

Listy papieży Jana Pawła I i Jana Pawła II

Breve Papieża Jana Pawła I zezwalające na koronację Obrazu Matki Bożej Różanostockiej oraz Breve Apostolskie Papieża Jana Pawła II nadające kościołowi parafialnemu w Różanymstoku tytuł Bazyliki Mniejszej.

Koronacja Obrazu

28 czerwca 1981 r.

Uroczystościom koronacyjnym przwodniczył ks. kard. Franciszek Macharski z Krakowa, a współkoronatorami byli: ks. bp Edward Kisiel z Białegostoku, przy współudziale przedstawicieli Episkopatu Polski, licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych.

Bazylika

Kilka zdjęć Bazyliki Ofiarowania Matki Bożej w Różanymstoku.

Kaplica

Kilka zdjęć kaplicy pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych.

Pielgrzymki

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka

- Pielgrzymka